Nákladná doprava

Preprava podválnikom

Nákladná doprava (štrky, piesky, kameň, asfalt a pod.)