Podvalnik

Podvalník je nízkoložný príves alebo náves určený na prepravu nadmerných nákladov, stavebných strojov a konštrukčných či technologických celkov. Podvalníky sa všeobecne rozdeľujú na špedičné a stavebné.

Stavebné aj špedičná podvalníky sa v PRIVESOV aj návesovej prevedení vyrábajú ako s pevnou dĺžkou ložnej plochy tak i rozpínavé - po odistení sa dá ložná plocha roztiahnuť do dĺžky.

Podvalník
Podvalník
Podvalník